Այսօր: Հինգշաբթի, 30 Մայիսի 2024թ.
Արենիի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 59
ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ
Համայնքի ղեկավարի որոշումներ N 308
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ Արենի ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց Ձորի մարզի Արենի համայնք
ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ, գ. Արենի, 0281-6-00-01, areni.vayotsdzor@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

16 նոյեմբերի 2021 թվականի N 308

ԱՐԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻՑ ՄՐՑՈՒՅԹՈՎ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 16-րդ կետի պահանջով և հիմք ընդունելով Արենի համայնքի ավագանու  15.11.2021 թվականի թիվ131   որոշումը, Արենի համայնքի ղեկավարը որոշում է՝

1.. Արենի համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերից տրամադրել վարձակալոության.

ÐáÕ³í³Ý¹³Ï 1. ²ñ»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ²ñ»ÝÇ µÝ³Ï³í³ÛñÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 404.24921 ѳ (ͳÍϳ·ÇñÁ` 10-008-1000-0001, ·áñͳéÝ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ ³ñáï³í³Ûñ) ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ³Ù³ëÁ ÙñóáõÛÃáí, 10 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí ѳïϳóÝ»É í³ñӳϳÉáõÃÛ³Ùµ: î³ñ»Ï³Ý í³ñÓ³í׳ñÇ Ù»ÏݳñϳÛÇÝ ·ÇÝÁ ë³ÑÙ³Ý»É ÑáÕ³Ù³ëÇ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ñ³ñÏÇ ¹ñáõÛù³ã³÷Çó áã å³Ï³ë` 405 000 ÐÐ ¹ñ³Ù:

ÐáÕ³í³Ý¹³Ï 2. ²ñ»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ¶ÝÇßÇÏ µÝ³Ï³í³ÛñÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 650.67198 ѳ (ͳÍϳ·ÇñÁ` 10-017-0213-0001, ·áñͳéÝ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ ³ñáï³í³Ûñ) ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ³Ù³ëÁ ÙñóáõÛÃáí, 10 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí ѳïϳóÝ»É í³ñӳϳÉáõÃÛ³Ùµ: î³ñ»Ï³Ý í³ñÓ³í׳ñÇ Ù»ÏݳñϳÛÇÝ ·ÇÝÁ ë³ÑÙ³Ý»É ÑáÕ³Ù³ëÇ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ñ³ñÏÇ ¹ñáõÛù³ã³÷Çó áã å³Ï³ë` 1 107 000 ÐÐ ¹ñ³Ù:

ÐáÕ³í³Ý¹³Ï 3. ²ñ»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ¶ÝÇßÇÏ µÝ³Ï³í³ÛñÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 212.39295 ѳ (ͳÍϳ·ÇñÁ` 10-017-0232-0002, ·áñͳéÝ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ ³ñáï³í³Ûñ) ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ³Ù³ëÁ ÙñóáõÛÃáí, 10 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí ѳïϳóÝ»É í³ñӳϳÉáõÃÛ³Ùµ: î³ñ»Ï³Ý í³ñÓ³í׳ñÇ Ù»ÏݳñϳÛÇÝ ·ÇÝÁ ë³ÑÙ³Ý»É ÑáÕ³Ù³ëÇ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ñ³ñÏÇ ¹ñáõÛù³ã³÷Çó áã å³Ï³ë` 362 000 ÐÐ ¹ñ³Ù:

ÐáÕ³í³Ý¹³Ï 4. ²ñ»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ¶ÝÇßÇÏ µÝ³Ï³í³ÛñÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 96.29135 ѳ (ͳÍϳ·ÇñÁ` 10-017-0231-0005, ·áñͳéÝ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ ³ñáï³í³Ûñ) ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ³Ù³ëÁ ÙñóáõÛÃáí, 10 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí ѳïϳóÝ»É í³ñӳϳÉáõÃÛ³Ùµ: î³ñ»Ï³Ý í³ñÓ³í׳ñÇ Ù»ÏݳñϳÛÇÝ ·ÇÝÁ ë³ÑÙ³Ý»É ÑáÕ³Ù³ëÇ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ñ³ñÏÇ ¹ñáõÛù³ã³÷Çó áã å³Ï³ë` 164 000 ÐÐ ¹ñ³Ù:

ÐáÕ³í³Ý¹³Ï 5. ²ñ»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ¶ÝÇßÇÏ µÝ³Ï³í³ÛñÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 301.97184 ѳ (ͳÍϳ·ÇñÁ` 10-017-0214-0001, ·áñͳéÝ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ ³ñáï³í³Ûñ) ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ³Ù³ëÁ ÙñóáõÛÃáí, 10 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí ѳïϳóÝ»É í³ñӳϳÉáõÃÛ³Ùµ: î³ñ»Ï³Ý í³ñÓ³í׳ñÇ Ù»ÏݳñϳÛÇÝ ·ÇÝÁ ë³ÑÙ³Ý»É ÑáÕ³Ù³ëÇ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ñ³ñÏÇ ¹ñáõÛù³ã³÷Çó áã å³Ï³ë` 514 000 ÐÐ ¹ñ³Ù:

ÐáÕ³í³Ý¹³Ï 6. ²ñ»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ¶ÝÇßÇÏ µÝ³Ï³í³ÛñÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 161.25 ѳ (ͳÍϳ·ÇñÁ` 10-017-0225-0001, ·áñͳéÝ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ ³ñáï³í³Ûñ) ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ³Ù³ëÁ ÙñóáõÛÃáí, 10 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí ѳïϳóÝ»É í³ñӳϳÉáõÃÛ³Ùµ: î³ñ»Ï³Ý í³ñÓ³í׳ñÇ Ù»ÏݳñϳÛÇÝ ·ÇÝÁ ë³ÑÙ³Ý»É ÑáÕ³Ù³ëÇ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ñ³ñÏÇ ¹ñáõÛù³ã³÷Çó áã å³Ï³ë` 275 000 ÐÐ ¹ñ³Ù:

ÐáÕ³í³Ý¹³Ï 7. ²ñ»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ¶ÝÇßÇÏ µÝ³Ï³í³ÛñÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 29.91147 ѳ (ͳÍϳ·ÇñÁ` 10-017-0224-0003, ·áñͳéÝ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ ³ñáï³í³Ûñ) ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ³Ù³ëÁ ÙñóáõÛÃáí, 10 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí ѳïϳóÝ»É í³ñӳϳÉáõÃÛ³Ùµ: î³ñ»Ï³Ý í³ñÓ³í׳ñÇ Ù»ÏݳñϳÛÇÝ ·ÇÝÁ ë³ÑÙ³Ý»É ÑáÕ³Ù³ëÇ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ñ³ñÏÇ ¹ñáõÛù³ã³÷Çó áã å³Ï³ë` 51 000 ÐÐ ¹ñ³Ù:

ÐáÕ³í³Ý¹³Ï 8. ²ñ»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ¶ÝÇßÇÏ µÝ³Ï³í³ÛñÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 142.7812 ѳ (ͳÍϳ·ÇñÁ` 10-017-0219-0001, ·áñͳéÝ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ ³ñáï³í³Ûñ) ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ³Ù³ëÁ ÙñóáõÛÃáí, 10 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí ѳïϳóÝ»É í³ñӳϳÉáõÃÛ³Ùµ: î³ñ»Ï³Ý í³ñÓ³í׳ñÇ Ù»ÏݳñϳÛÇÝ ·ÇÝÁ ë³ÑÙ³Ý»É ÑáÕ³Ù³ëÇ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ñ³ñÏÇ ¹ñáõÛù³ã³÷Çó áã å³Ï³ë` 243 000 ÐÐ ¹ñ³Ù:

ÐáÕ³í³Ý¹³Ï 9. ²ñ»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ¶ÝÇßÇÏ µÝ³Ï³í³ÛñÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 152.36513 ѳ (ͳÍϳ·ÇñÁ` 10-017-0221-0001, ·áñͳéÝ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ ³ñáï³í³Ûñ) ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ³Ù³ëÁ ÙñóáõÛÃáí, 10 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí ѳïϳóÝ»É í³ñӳϳÉáõÃÛ³Ùµ: î³ñ»Ï³Ý í³ñÓ³í׳ñÇ Ù»ÏݳñϳÛÇÝ ·ÇÝÁ ë³ÑÙ³Ý»É ÑáÕ³Ù³ëÇ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ñ³ñÏÇ ¹ñáõÛù³ã³÷Çó áã å³Ï³ë` 260 000 ÐÐ ¹ñ³Ù:

ÐáÕ³í³Ý¹³Ï 10. ²ñ»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ¶ÝÇßÇÏ µÝ³Ï³í³ÛñÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 436.46314 ѳ (ͳÍϳ·ÇñÁ` 10-017-0215-0001, ·áñͳéÝ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ ³ñáï³í³Ûñ) ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ³Ù³ëÁ ÙñóáõÛÃáí, 10 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí ѳïϳóÝ»É í³ñӳϳÉáõÃÛ³Ùµ: î³ñ»Ï³Ý í³ñÓ³í׳ñÇ Ù»ÏݳñϳÛÇÝ ·ÇÝÁ ë³ÑÙ³Ý»É ÑáÕ³Ù³ëÇ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ñ³ñÏÇ ¹ñáõÛù³ã³÷Çó áã å³Ï³ë` 742 000 ÐÐ ¹ñ³Ù:

ÐáÕ³í³Ý¹³Ï 11. ²ñ»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ¶ÝÇßÇÏ µÝ³Ï³í³ÛñÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 7.06161 ѳ (ͳÍϳ·ÇñÁ` 10-017-0234-0001, ·áñͳéÝ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ ³ñáï³í³Ûñ) ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ³Ù³ëÁ ÙñóáõÛÃáí, 10 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí ѳïϳóÝ»É í³ñӳϳÉáõÃÛ³Ùµ: î³ñ»Ï³Ý í³ñÓ³í׳ñÇ Ù»ÏݳñϳÛÇÝ ·ÇÝÁ ë³ÑÙ³Ý»É ÑáÕ³Ù³ëÇ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ñ³ñÏÇ ¹ñáõÛù³ã³÷Çó áã å³Ï³ë` 12 000 ÐÐ ¹ñ³Ù:

ÐáÕ³í³Ý¹³Ï 12. ²ñ»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ¶ÝÇßÇÏ µÝ³Ï³í³ÛñÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 285.35556 ѳ (ͳÍϳ·ÇñÁ` 10-017-0231-0001, ·áñͳéÝ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ ³ñáï³í³Ûñ) ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ³Ù³ëÁ ÙñóáõÛÃáí, 10 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí ѳïϳóÝ»É í³ñӳϳÉáõÃÛ³Ùµ: î³ñ»Ï³Ý í³ñÓ³í׳ñÇ Ù»ÏݳñϳÛÇÝ ·ÇÝÁ ë³ÑÙ³Ý»É ÑáÕ³Ù³ëÇ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ñ³ñÏÇ ¹ñáõÛù³ã³÷Çó áã å³Ï³ë` 490 000 ÐÐ ¹ñ³Ù:

ÐáÕ³í³Ý¹³Ï 13. ²ñ»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ¶ÝÇßÇÏ µÝ³Ï³í³ÛñÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 10 ѳ (ͳÍϳ·ÇñÁ` 10-017-0222-0006, ·áñͳéÝ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ ³ñáï³í³Ûñ) ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ³Ù³ëÁ ÙñóáõÛÃáí, 10 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí ѳïϳóÝ»É í³ñӳϳÉáõÃÛ³Ùµ: î³ñ»Ï³Ý í³ñÓ³í׳ñÇ Ù»ÏݳñϳÛÇÝ ·ÇÝÁ ë³ÑÙ³Ý»É ÑáÕ³Ù³ëÇ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ñ³ñÏÇ ¹ñáõÛù³ã³÷Çó áã å³Ï³ë` 17 000 ÐÐ ¹ñ³Ù:

ÐáÕ³í³Ý¹³Ï 14. ²ñ»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ¶ÝÇßÇÏ µÝ³Ï³í³ÛñÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 38.21361 ѳ (ͳÍϳ·ÇñÁ` 10-017-0233-0001, ·áñͳéÝ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ ³ñáï³í³Ûñ) ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ³Ù³ëÁ ÙñóáõÛÃáí, 10 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí ѳïϳóÝ»É í³ñӳϳÉáõÃÛ³Ùµ: î³ñ»Ï³Ý í³ñÓ³í׳ñÇ Ù»ÏݳñϳÛÇÝ ·ÇÝÁ ë³ÑÙ³Ý»É ÑáÕ³Ù³ëÇ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ñ³ñÏÇ ¹ñáõÛù³ã³÷Çó áã å³Ï³ë` 65 000 ÐÐ ¹ñ³Ù:

ÐáÕ³í³Ý¹³Ï 15. ²ñ»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ¶ÝÇßÇÏ µÝ³Ï³í³ÛñÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 195.31191 ѳ (ͳÍϳ·ÇñÁ` 10-017-0239-0001, ·áñͳéÝ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ ³ñáï³í³Ûñ) ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ³Ù³ëÁ ÙñóáõÛÃáí, 10 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí ѳïϳóÝ»É í³ñӳϳÉáõÃÛ³Ùµ: î³ñ»Ï³Ý í³ñÓ³í׳ñÇ Ù»ÏݳñϳÛÇÝ ·ÇÝÁ ë³ÑÙ³Ý»É ÑáÕ³Ù³ëÇ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ñ³ñÏÇ ¹ñáõÛù³ã³÷Çó áã å³Ï³ë` 340 000 ÐÐ ¹ñ³Ù:

 

   Üßí³Í ÑáÕ³Ù³ë»ñÁ` ÑáÕ³í³Ý¹³Ï 1-15, í³ñӳϳÉáõÃÛ³Ùµ ѳïϳóíáõÙ »Ý ²ñ»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ í³ÛñÇ µÝáõÃÛ³Ý, ϻݹ³Ý³Ï³Ý ³ß˳ñÑÇ ¨ µáõë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý Íñ³·ñ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: Üßí³Í ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ÙñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõ٠ѳÕÃáÕ ×³Ý³ãí³Í ³ÝÓÁ ϳ٠ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ ËáãÁݹáï»Éáõ ѳٳÛÝùÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ ÙáõïùÁ ³ñáï³í³Ûñ»ñ` ³Ý³ëáõÝÝ»ñÇ ³ñ³Í»óÙ³Ý, ËáïÑÝÓÇ, ûñ»Ýùáí ã³ñ·»Éí³Í ϻݹ³ÝÇÝ»ñÇ ¨ ÃéãáõÝÝ»ñÇ áñëÇ ¨ Ëáï³µáõÛë»ñÇ Ñ³í³ùÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí:

 

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ՀՈՒՍԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ


Կից փաստաթղթեր՝
(2.27 Մբ)
Կարգավիճակ՝
Կարգավիճակի հիմք՝
Փակ փաստաթուղթ՝Հրապարակման ենթակա է
Որոշման նախագիծը՝
Փաստաթուղթ՝ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, գ. Արենի 15 փ., շ. 3
0281-6-00-01
areni.vayotsdzor@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` 50859877@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐԵՆԻԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner