Երկայնակի Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց Ձորի մարզի Արենի համայնք
ՀՀ, Վայոց Ձորի մարզ, գ.Արենի, 0281-6-00-01, arenigyux@mail.ru

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
30 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2023թվականի N 017-Ա

ԱՐԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻՑ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 16-րդ կետի պահանջով և հիմք ընդունելով Արենի համայնքի ավագանու  22.07.2022 թվականի թիվ 85-Ա, 20.09.2022թվականի թիվ 106-Ա և  22.12.2022թվականի թիվ 160-Ա, 18.05.2020թվականի թիվ 50 որոշումները և 2023թվականի հունվարի 25-ին Արենիի համայնքապետարանում կայացած աճուրդի թիվ 1-ից թիվ 4 արձանագրությունները,  Արենի համայնքի ղեկավարը որոշում է՝

1. ²ñ»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ²Õ³íݳÓáñ µÝ³Ï³í³ÛñÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ  ·ïÝíáÕ 1.92939 ѳ ٳϻñ»ëáí  (ͳÍϳ·ÇñÁª 10-006-0342-0011, ÑáÕ³ï»ëùÁª 5-ñ¹ ϳñ·Ç í³ñ»É³ÑáÕ) ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý  Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ³Ù³ëÁ 3 450 000 ՀՀ դրամով օտարել աճուրդում հաղթող ճանաչված Նարեկ Վահիկի Օհանյանին:

2. ²ñ»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ²Õ³íݳÓáñ µÝ³Ï³í³ÛñÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ  ·ïÝíáÕ 1.1043 ѳ ٳϻñ»ëáí  (ͳÍϳ·ÇñÁª 10-006-0343-0015, ÑáÕ³ï»ëùÁª 5-ñ¹ ϳñ·Ç í³ñ»É³ÑáÕ) ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý  Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ³Ù³ëÁ 2 300 000 ՀՀ դրամով օտարել աճուրդում հաղթող ճանաչված Նարեկ Վահիկի Օհանյանին:

3. ²ñ»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ âÇí³ µÝ³Ï³í³ÛñÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ  ·ïÝíáÕ 2.22392 ѳ ٳϻñ»ëáí  (ͳÍϳ·ÇñÁª 10-036-0111-0226, ÑáÕ³ï»ëùÁª  5-ñ¹ ϳñ·Ç í³ñ»É³ÑáÕ) ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý  Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ³Ù³ëÁ  1 050 000 ՀՀ դրամով օտարել աճուրդում հաղթող ճանաչված Արևշատ արտավազդի Թադևոսյանին:

4. ²ñ»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ âÇí³ µÝ³Ï³í³ÛñÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ  ·ïÝíáÕ 0.17671 ѳ ٳϻñ»ëáí  (ͳÍϳ·ÇñÁª 10-036-0118-0004, ÑáÕ³ï»ëùÁª  3-ñ¹ ϳñ·Ç í³ñ»É³ÑáÕ) ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý  Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ³Ù³ëÁ 320 250 ՀՀ դրամով օտարել աճուրդում հաղթող ճանաչված Նարեկ Վահիկի Օհանյանին:

 5. ²ñ»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ Ê³ãÇÏ µÝ³Ï³í³ÛñÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ  ·ïÝíáÕ 0.5079 ѳ ٳϻñ»ëáí  (ͳÍϳ·ÇñÁª 10-025-0111-0102, ÑáÕ³ï»ëùÁª  ³ÛÉ ÑáÕ³ï»ëù) ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý  Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ³Ù³ëÁ 264 000 ՀՀ դրամով օտարել աճուրդում հաղթող ճանաչված Խաչիկ Աբրահամի Հակոբյանին:

6. ²ñ»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ Ê³ãÇÏ µÝ³Ï³í³ÛñÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ  ·ïÝíáÕ0.506 ѳ ٳϻñ»ëáí  (ͳÍϳ·ÇñÁª 10-025-0111-0103, ÑáÕ³ï»ëùÁª  ³ÛÉ ÑáÕ³ï»ëù) ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý  Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ³Ù³ëÁ 264 000 ՀՀ դրամով օտարել աճուրդում հաղթող ճանաչված Խաչիկ Աբրահամի Հակոբյանին:

7. ²ñ»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ Ê³ãÇÏ µÝ³Ï³í³ÛñÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ  ·ïÝíáÕ  0.16350 ѳ ٳϻñ»ëáí  (ͳÍϳ·ÇñÁª 10-025-0111-0104, ÑáÕ³ï»ëùÁª  ³ÛÉ ÑáÕ³ï»ëù) ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý  Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ³Ù³ëÁ 96 000 ՀՀ դրամով օտարել աճուրդում հաղթող ճանաչված Խաչիկ Աբրահամի Հակոբյանին:

8. ²ñ»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ Ê³ãÇÏ µÝ³Ï³í³ÛñÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ  ·ïÝíáÕ  0.385 ѳ ٳϻñ»ëáí  (ͳÍϳ·ÇñÁª 10-025-0107-0327, ÑáÕ³ï»ëùÁª  5-ñ¹ ϳñ·Ç í³ñ»É³ÑáÕ) ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý  Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ³Ù³ëÁ 230 424 ՀՀ դրամով օտարել աճուրդում հաղթող ճանաչված Խաչիկ Աբրահամի Հակոբյանին:

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                  ՀՈՒՍԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ